U

-ulo  = 'o-ulo
I) Ghia signifo estas senkaraktera individuo. Tial memstare ghi estas insulta vorto. *Bela ulino * belulino.
II) Slango. Bubo. Ekxemplero. Elemento. Figuro. Karaktero. Klawno. Kliento. Kotopo (=Kaj tiel plu).
Alta, maldika: Asparago, fazeolo. Balailo.
Amata: Konsolo.
Dika: Balono. Bierbarelo.
Edzo, edzino: *La chefo decidis, ke ni morgaw iros al...
Fianch(in)o: *Jen lia estonta.
Fortika: Buchisto. Por protekto, minaco aw atako: Gorilo.
Grava: *La aferoj charniras chirkaw tiu.
Ghena: Blato.- *Estas iom dense chi tie.
Inteligenta: *Li estas la cerbo en nia klaso. *La cerbo malantawtiu rabo estis... Promenanta enciklopedio.
Karese (kvazaw): *Ha, mia bonhomo,... via konto estas tute preta.
Kiu chiam kontrawdiras: Diapozitivo.
Kiu chiam ripetas kion aliaj diras: Ehhulo.
Kiu konsilas, sed ne agas: Generalo en fotelo. Kapitano sur bordo.
Kiu lawbezone shanghas sian vidpunkton aw kiu sin facile adaptas al malsimilaj medioj: Amfibio.
Kiu ne partoprenas: *Dum baloj, mi estas nur dekoracio.
Kiu opinias sin ankoraw juna: Eksjunulo.
Kiun oni konas kaj povas helpi: *Chu vi havas konektojn tiurilate?
Kiu senkritike sekvas iun: jesulo.
Kiu serchas por dungo altkalifikitajn personojn: cerbo-chasisto, kapo-chasisto.
Klachul(in)o: Kongresakuriero.
Komencanto: Bebo, flavbekulo... Eterna -: *Bonan-tagon-ghis-revido-esperantisto. Feto. Lavistino: Bobel-reghino.
Malagrabla: kaktuso.
Malgrava: Amebo, anonimulo.
Malmodern(em)a: Barbulo. Dinosawro. Erodito. Fosilio.
Malrapida: Bradipo.
Malricha: kalva joko, kalva pelto.
Naiva, infaneca: Bebo.- *Li glutas chion kion tiuj homoj diras.- *Ahh knabo, se vi scius...
Ne oficulo, ne gravulo: Simpla kongresano.
Ne pri chio informita: *ne demandu min, mi estas simpla kongresano.
Ne sane aspektanta: Botelbebo.
Nefidinda, nehonesta: Blato. Glata masko.
Nerealisma, senkulpa: *Li bluokule gapis al mi kiam mi tion diris.
Parazita: *Havi forkon en la posho.
Pri kies reago oni ne povas esti certa: Nekonata faktoro.
Pri kiu oni neniam awdis, ech se konata: *Mi awdis interesan prelegon de iu anonimulo.
Sperta: *Motorojn li havas inter la fingrojn.
Stulta: Bero, balano, banano. Cima cerbo.- Havi fojno en kapo, fojno supre. Havi truon en kapo.
Surhavanta tro da ornamajhoj: Arbo:*Vidu tiun kristnaskan arbon tie!
Shminkita: Kun batalfarboj.
Telerlavisto: Bobeligisto. LSF20; PAG§330; SJhE2-14; 17; 18; 20; TtR84.
-um-
I) -um-:
 A) ideo iel devenigebla el la radiko, sed esprimebla per neniu el la ceteraj sufiksoj: *Alfabetumo, amindumi, brulumo, charumo, domaghumi, edzumo, flankumi, gustumi, komunumo, kortumo, laktumo, linoleumo, malvarmumi, mondumo, partumo, pasumi, plenumi, proksimume, provizumi, rektumo, respondumi, rulumi, sentumo.
 B) Ekzekuto: *Krucumi, palisumi, kvaronumi, hakilumi, radumi, pendumi, dekumi, shtiparumi, shtonumi.
 C) Memstare: *Donu al mi tium umon. Oni devas umi tiun aparaton.
II) -umi:
 A) Agi iel per... agi kiel: *Foli(um)i, palpebr(um)i, okul(um)i, cerbumi (cerbegi = rompi al si la kapon), lotumi, brak(um)i, kolombumi, saghumi (= saghisti), spikumi, mastr(um)i, frenez(um)i, buton(um)i.
 B) Provizi per: *Aerumi, akv(um)i, popol(um)i, arbarumi, ferumi, fumumi, ombrumi, sap(um)i, suker(um)i, shnur(um)i (kunligi, fermi shuon per shnuro), ventumi, sunumi, nomumi (iun instruisto), friponumi (nomi iun fripono), azenumi (nomi iun azenon).
III) -umo: kiu chirkawprenas, kovras, vestas: *Bushumo, kalkanumo, kolumo, nazumo (surnaze fiksitaj okulvitroj), plandumo, manumo, pakumo, orumo (maldika surfaca ortavolo), arghentumo, kuprumo, nikelumo.
IV) Slango: *Donu al mi tiun aparaton.- Kompleksa aparataro: instalajho PAG§413; SJhE2; 16.
unu
Anstataw
Skribi
Mi ne scias la signifon de tiuj du vortoj, char en la vortaro mi trovis nek unu, nek alian
Mi ne scias la signifon de tiuj du vortoj, char en la vortaro mi trovis nek la unuan, nek la alian / duan. KL70.
La esprimo "unu la alian" ne respondas al la logika strukturo de la lingvo.
Anstataw
Skribi
Vi devas ami (helpi, konsoli) unu la alian
Vi devas ami (helpi, konsoli) vin reciproke. KL70.


 
Vortaro
Mallongigoj
A
B
C
Ch
D
E
F
G
Gh
H
Hh
I
J
Jh
K
L
M
N
O
P
R
S
Sh
T
U
V
Z