MALLONGIGOJ

>Vidu
*Ekzemple
Notoj pri gramatiko aw stilo
notoj pri vortaro
Slange
Nekorekte aw malpli bone ol, law la koncerna awtoro

Traserchitaj verkoj
BS     Louis Beaucaire, El la vivo de bervala sentawgulo, J. Régulo Eldonisto, La Laguna 1974.
EL     Luis Alonso Schökel, El estilo literario, Ega-Mensajero, Bilbao 1994.
Eo       Esperanto, revuo internacia, oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam.
FK     Ludoviko Lazaro Zamenhof, Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto, The Esperanto Publishing Co. Ltd., Ricksmansworth (17a eld.)1954.
Fto      Ludoviko Lazaro Zamenhof, Fundamento de Esperanto, Esperantaj Francaj Eldonoj, 1963.
GSE    Alfonso Pechan, Gvidlibro por Supera Ekzameno, Hungara Esperanto-Asocio, Budapest 1979.
KAR   Raymond Schwartz, Kiel akvo de l'rivero, J. Régulo Eldonisto, La Laguna 1963.
KL     L. Mimó, Kompleta Lernolibro de Regula Esperanto, La awtoro, ©1973.
LG       La Gazeto, Creuë, Francio.
LkV     Gaston Waringhien, Lingvo kaj Vivo, J. Régulo Eldonisto, La Laguna 1959.
LST     Kálmán Kalocsay, Lingvo stilo formo, Librejo Pirato.
MJh     Judith Junger & Stefan Maul, Manlibro pri Jhurnalismo, Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen (2a)1989.
Mto      Monato, internacia magazino sendependa por politiko, ekonomio kaj kulturo, Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen.
NEK    Nova Esperanta Krestomatio, red. William Auld, UEA, Rotterdam 1991.
NeT      F. Faulhaber, Ne tiel, sed tiel chi! Konsilaro pri stilo. Dansk Esperanto Forlag, Åbihøj 1970.
OV      Ludoviko Lazaro Zamenhof, Originala Verkaro, kolektita kaj ordigita de D.ro Joh. Dietterle, Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig 1929.
PAG    Kálmán Kalocsay & Gaston Waringhien, Plena Analiza Gramatiko de Esperanto, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam (5a)1985.
PIV     Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris 1981.
PMEG    Bertil Wennergren, Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko
RG      Rok-gazet', Esperanto-Rok-Fangazeto, Eurokka, Donneville.
SJhE    Wouter F. Pilger, Slango kaj Jhargono en Esperanto, Debrecena Esperanto-Societo, Debrecen, Hungario 1998.
TCiv    Carles Soldevila, Tamen, civilizitaj kaj Neghobulo, tradukita de L. Mimó, Ediciones Riutort, Sabadell 1975.
TtR      Reto Rosetti & Ferenc Szilágyi (redakto de), Tridek tri Rakontoj. La Esperanta Novelarto, J. Régulo Eldonisto, La Laguna 1964.
TTS     Corrado Tavanti & István Ertl, Tiu Toskana Septembro, Hungara Esperanto-Asocio, Budapeshto 1990.
VN      Raymond Schwartz, Vole... novele, TK, Kopenhago 1971. 
Vortaro
Mallongigoj
A
B
C
Ch
D
E
F
G
Gh
H
Hh
I
J
Jh
K
L
M
N
O
P
R
S
Sh
T
U
V
Z