H

havi  *Kiam oni havas por montri... PAG§86,II.
helpi  Alvoki siajn helpantojn, atestantojn: *Si vi ne kredas min, mi alvokos la kavalerion / la fajrobrigadon.SJhE19.
Horoj
-Kioma horo estas?
-Estas  la dua kaj naw minutoj
  la tria kaj kvarono
  la sesa kaj duono
  la oka kaj tri kvaronoj
  la dek-unua kaj kvindek kvin;
  naw (minutoj) post la oka
  kvarono post la unua
  la duono post la sepa
  dudek kvin minutoj antaw la deka
  kvarono antaw la unua.
-Je kioma horo li venos?
-Je la deka (horo) matene. KL71.
2006 06 20


 
Vortaro
Mallongigoj
A
B
C
Ch
D
E
F
G
Gh
H
Hh
I
J
Jh
K
L
M
N
O
P
R
S
Sh
T
U
V
Z